Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

ONA

Vanaf 1 januari 2015 is het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt toegevoegd aan het Inburgeringsexamen en beide Staatsexamens NT2. Het nieuwe examenonderdeel is verplicht voor alle nieuwkomers die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn.

Het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek. Het portfolio bestaat uit opdrachten. Door de opdrachten te maken oriënteert u zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. De opdrachten vult u in op Resultaatkaarten. Dit zijn kaarten die gaan over beroepskeuze, beroepskansen, een realistisch beroepsbeeld, de Nederlandse werkcultuur, vaardigheden (bijvoorbeeld het schrijven van een sollicitatiebrief en het maken van een c.v.) en opleidingen die iemand nodig heeft om in Nederland te kunnen werken. Het portfolio is een plan voor een loopbaan in Nederland.

Als het portfolio door DUO is goedgekeurd, mag u het tweede examen doen. U hebt een eindgesprek van 40 minuten waarin u vertelt wat uw loopbaanplan is en hoe u dat gaat uitvoeren.

Maak vrijblijvend een afspraak

Mijn traject en ONA

Als u een cursus volgt bij World Wide Dutch krijgt u ook lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Bij World Wide Dutch begint u in module 2 of 3 al met dit onderdeel van uw examen. Eerst kunt u uw diploma laten waarderen. Dit is gratis. Een diplomawaardering is erg belangrijk, omdat dat informatie geeft over wat uw diploma in Nederland waard is. In Nederland hebben we een ander onderwijssysteem dan in uw thuisland en daarom worden diploma's uit andere landen anders gewaardeerd.

Als u weet hoe u diploma gewaardeerd wordt, kunt u zich gaan oriënteren op opleidingen of werk.

Ook als u geen diploma heeft, kunt u uw werkervaring laten waarderen. U kunt dan een EVC-traject starten. Een Ervaringscertificaat is een getuigschrift waarin staat wat u kunt en wat u weet.

Welk traject kies ik?

Bij World Wide Dutch kunt u zich op verschillende manieren voorbereiden op het examenonderdeel ONA. Als u een curus 'Inburgeren in Nederland' volgt, krijgt u ook lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Per gekozen traject, Staatsexamen I, II of Inburgeringsexamen, gebruikt u ander lesmateriaal. Zodra u niveau A2 heeft, start u met de arbeidsmarktmodule.

Maar u kunt er ook voor kiezen om bij World Wide Dutch alleen te werken aan de arbeidsmarktmodule. U krijgt dan geen taalles, maar leert wel hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en hoe u bijvoorbeeld moet solliciteren. De Begeleider ONA helpt u met uw portfolio en bereidt u voor op het eindgesprek met de examinator van DUO. Voorwaarde voor deelname aan de module is dat u op niveau A2 kunt lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Ik wil alleen ONA doen

Dat kan! U kunt met de Begeleider ONA één module werken aan uw portfolio en het voorbereiden van uw eindgesprek. Nadat u alle Resultaatkaarten heeft ingevuld en het eindgesprek heeft geoefend, kunt u uw portfolio inleveren. Zodra uw portfolio is goedgekeurd, mag u examen doen van DUO.

Voor inburgeraars die geen examen moeten doen in het vak ONA, kan het wel heel nuttig zijn alleen de arbeidsmarktmodule te volgen. U krijgt namelijk heel veel informatie over werk en werk vinden in Nederland. Iets wat u voor de rest van uw leven goed kunt gebruiken!

Voorwaarde voor deelname aan de module ONA is dat u op niveau A2 kunt lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Hoeveel kost een cursus?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Delen