Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Het examenonderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) is voor iedereen die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is in Nederland een verplicht onderdeel. Het examen toetst of u voldoende weet van de Nederlandse maatschappij. Het examen doet u op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden.

Als u een traject volgt bij World Wide Dutch krijgt u ook lessen in het vak Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Voor het vak KNM krijgt u apart lesmateriaal. Dit lesmateriaal is inbegrepen in het cursusgeld.


Wat leer ik bij KNM?

Om goed in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren, is het belangrijk dat u weet wat de gewoonten en de gebruiken van Nederlanders zijn. Het vak KNM besteedt aandacht aan de belangrijkste praktijksituaties:

• Werk en inkomen
• Omgangsvormen, waarden en normen
• Wonen
• Gezondheid en gezondheidszorg
• Geschiedenis en geografie
• Instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie en de dienstverlening van de lokale overheid)
• Staatsinrichting en rechtsstaat
• Onderwijs en opvoeding

Een aantal van deze praktijksituaties komen aan bod bij ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).

Delen