Inburgeringsexamen

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.Op het inburgeringsexamen bekijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is. Om inburgeringsexamen te kunnen doen, moet u het Nederlands beheersen op niveau A2. Als u slaagt voor het inburgeringsexamen, krijgt u het inburgeringsdiploma.

Het inburgeringsexamen bestaat uit de volgende onderdelen:
Taal (Spreken, Lezen, Schrijven, Luisteren)
Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt


Maak vrijblijvend een afspraak

Taal

Het examen Spreken doet u op de computer. Op het examen moet u Nederlands spreken en verstaan. U moet filmpjes bekijken en vragen beantwoorden. Het examen duurt 35 minuten.

Het Schrijfexamen is een examen met pen en papier. U moet korte brieven schrijven en een formulier invullen. Het examen duurt 35 minuten.

Ook het examen Luisteren doet u op de computer. U krijgt vragen over filmpjes en luistert naar de teksten. Bijvoorbeeld over naar de dokter gaan of over naar school gaan. Het examen duurt 45 minuten.

Het onderdeel Lezen doet u op de computer. U moet korte teksten lezen. U moet ook vragen beantwoorden. Dit examenonderdeel duurt 50 minuten.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Het examenonderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) is voor iedereen die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is in Nederland een verplicht onderdeel. Het examen toetst of u voldoende weet van de Nederlandse maatschappij. Het examen doet u op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden.

Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Dit examenonderdeel heet ook wel ONA of de arbeidsmarktmodule. ONA bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek. Het portfolio bestaat uit opdrachten. Tijdens de cursus maakt u de opdrachten. Het portfolio is een plan voor een loopbaan in Nederland.

Als het portfolio door DUO is goedgekeurd, mag u het tweede examen doen. U hebt een eindgesprek van 40 minuten waarin u vertelt wat uw loopbaanplan is en hoe u dat gaat uitvoeren.

Delen