Staatsexamens NT2

Programma I of Programma II?

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor iedereen van 18 jaar of ouder die wil laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende beheerst voor het kunnen studeren of werken in Nederland. Bent u volgens de wet verplicht om in te burgeren en bent u hoogopgeleid? Dan kunt u inburgeren in Nederland door het volgen van een taaltraject Staatsexamen NT2 I of II. World Wide Dutch verzorgt beide taaltrajecten.

Bent u inburgeringsplichtig op of vanaf 1 januari 2015 en wilt u Staatsexamen doen? Voor beide Staatsexamenprogramma's bestaat het examen uit de volgende onderdelen: Taal (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren) en Kennis van de Nederlandse Samenleving (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij).

Maak vrijblijvend een afspraak

Staatsexamen NT2 programma I

Programma I toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau of om een MBO-opleiding te volgen. Slaagt u voor het Staatsexamen I? Dan krijgt u het NT2-diploma en bent u ingeburgerd. U beheerst Nederlands op B1-niveau.

Examenprogramma I is bedoeld voor mensen die op niveau MBO 3/4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Maar op sommige beroepsopleidingen wordt u ook op niveau MBO 2 toegelaten met een diploma Staatsexamen I.

De toelatingseisen worden bepaald door de onderwijsinstelling waaraan u wilt studeren. Neem dus altijd contact op met de onderwijsinstelling van uw keuze, zodat u weet onder welke voorwaarden u toegelaten wordt.

Wilt u een taaltraject Staatsexamen I volgen bij World Wide Dutch? Neemt u dan contact op.

Staatsexamen NT2 programma II

U kiest voor examenprogramma II als u bijvoorbeeld een midden of hogere kaderfunctie wilt gaan vervullen of daarvoor een opleiding wilt gaan volgen. U kunt hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO) of aan een Nederlandse universiteit (WO). Met het NT2-diploma programma II kunt u laten zien dat u het Nederlands beheerst op niveau B2.

De toelatingseisen worden bepaald door de onderwijsinstelling waaraan u wilt studeren. Neem dus altijd contact op met de onderwijsinstelling van uw keuze, zodat u weet onder welke voorwaarden u toegelaten wordt.
Wilt u een taaltraject Staatsexamen I volgen bij World Wide Dutch? Neemt u dan contact op.

Examentraining

World Wide Dutch verzorgt modules examentraining voor het Staatsexamen NT2 programma II. Als u een traject Staatsexamen NT2 programma II volgt dan is de examentraining inclusief. Deelname aan de examentraining is ook mogelijk als u geen cursus bij ons volgt.

Per vaardigheid oefent u een examen. Zo weet u wat er van u verwacht wordt tijdens het examen. Hebt u al één of meerdere onderdelen van het examen gehaald? Of bent u gezakt voor een onderdeel?U kunt zelf aangeven welke onderdelen u wilt trainen in de les.

Voorwaarde voor deelname is dat u kunt lezen, schrijven, luisteren en spreken op niveau B2 en dat u zich hebt ingeschreven voor programma II van het Staatsexamen NT2.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons!

Hoeveel kost een examentraining?

In één week oefent u één vaardigheid (Lezen, Luisteren, Spreken of Schrijven). In één week krijgt u drie keer 2 uur les. U bepaalt zelf voor welke vaardigheid u zich wilt inschrijven. Een serie van drie lessen kost € 250,--. Wilt u weten wanneer de eerstvolgende examentraining begint? Bel of mail met ons!

Wilt u een examentraining doen in de onderdelen ONA of KNM? Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Waar en wanneer is de examentraining?

World Wide Dutch geeft examentrainingen in het centrum van Rotterdam tegenover het Centraal Station. De meeste examentrainingen worden 's avonds gegeven.

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende examentraining start? Neem dan contact met ons op.

Delen